reklama

Pełna lista

#82 Marek Król Polska

Majątek 211 mln PLN


Pozycja Edycja Majątek  
82. 2006 r. 211 mln PLN Spadek o 1 pozycji
81. 2005 r. 204 mln PLN Spadek o 3 pozycji
78. 2004 r. 174 mln PLN Spadek o 12 pozycji
66. 2003 r. 162 mln PLN Spadek o 3 pozycji
63. 2002 r. 191 mln PLN Nowy
Marek Król Publicysta, prezes Agencji Wydawniczo-Reklamowej "Wprost", były redaktor naczelny tygodnika "Wprost"

Urodził się 24 lutego 1953 roku w Poznaniu

Wykształcenie
Jest absolwentem filologii klasycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dziennikarstwo
W 1984 roku trafił do ukazującego się od dwóch lat "Wprost", wówczas regionalnego pisma wydawanego w Poznaniu. Pięć lat później został redaktorem naczelnym tygodnika. Na początku lat 90. pismo uzyskało nową kolorową szatę graficzną i stopniowo stawało się najbardziej poczytnym polskim tygodnikiem informacyjnym.

Król jest założycielem, prezesem zarządu i głównym udziałowcem Agencji Wydawniczo-Reklamowej "Wprost". W połowie lat 90. przejęła ona "Wprost", a w 1999 r. ostatecznie rozliczyła się z komisją likwidacyjną zarządzającą majątkiem RSW, która wydawała "Wprost" w latach 80. Potem nastąpił podział majątku dotychczasowych właścicieli agencji. Siedzibę agencji i redakcji tygodnika przeniesiono z Poznania do Warszawy (drugi główny udziałowiec Lech Kruszona przejął drukarnię i nieruchomości w Poznaniu). Obecnie po 10 proc. udziałów AWR "Wprost" należy do żony Marka Króla, Pauliny (dyrektora marketingu w wydawnictwie) i syna Amadeusza (wiceprezesa i dyrektora generalnego).

AWR "Wprost" oprócz tygodnika "Wprost" wydawała polską edycję "BusinessWeeka", miesięczniki "Pani" i "Rejs", dwutygodnik "WiK - Warszawa i Kultura" oraz dwutygodnik "WiK - English Edition". Do dziś wydaje miesięcznik "Mój Pies". "WiK - Wprost i Kultura" stał się cotygodniowym dodatkiem do "Wprost".

W 2005 r. AWR "Wprost" uzyskała około 78 mln zł przychodu, a Marek Król nalazł się na 82. pozycji na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost" w 2006 r. z majątkiem 211 mln zł.

W maju 2006 roku Marek Król zrezygnował ze stanowiska redaktora naczelnego tygodnika i skupił się na kierowaniu AWR "Wprost". Jego następcą został dotychczasowy I wicenaczelny, Piotr Gabryel, którego w lutym 2007 r. zastąpił Stanisław Janecki, I wicenaczelny za czasów Piotra Gabryela.

Porównaj